Mondneusmaskers

Mondneusmaskers, ik bescherm jou en jij beschermt mij.

Het dragen van een mondneusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is een van de gezonde gewoonten die ons samen beschermt tegen het virus.

Met een mondneusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen er druppels rond. Het mondneusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico dat je iemand ziek maakt. Het dragen van een mondneusmasker doe je dus vooral om anderen te beschermen.

Het dragen van een mondneusmasker wordt verplicht, voor personen vanaf 13 jaar:

 • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of sticker aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
Het dragen van een mondneusmasker wordt geadviseerd, voor personen vanaf 13 jaar:
 
 • Op markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en kermissen voor de markt- en kermiskramers en de bezoekers;
 • Voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
 • Voor het zaalpersoneel in de horeca;
 • Voor het keukenpersoneel in de horeca;
 • Voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
 • In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
 • In casino’s en speelautomatenhallen;
 • In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • Bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • Evenementen;
 • Betogingen.

Het dragen van een mondneusmasker vervangt de andere maatregelen om jezelf te beschermen niet:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was vaak je handen.
 • Hou 1,5 / 6ft meter afstand van andere personen.
 • Spreek als gezin af met maximum 5 personen per week.
 • Draag een mondneusmasker op drukke, openbare plaatsen.

Waarom worden mondmaskers aangeraden?

Jezelf en anderen beschermen tegen het coronavirus doe je vooral door:

 • regelmatig je handen te wassen
 • 1,5 meter afstand te houden van de personen waar je niet mee samenwoont of die geen deel uitmaken van je bubbel.

Zodra er sectoren en activiteiten opnieuw opstarten, ontstaan er nieuwe situaties: mensen komen weer in (nauw) contact met elkaar. In zo’n situaties is het dragen van een masker een bijkomende maatregel.

Translate »