Contactopvolging

Contactopvolging: samen het virus vertragen

Contactopvolging betekent dat we op zoek gaan naar de personen met wie een ziek persoon contact heeft gehad. Hierdoor kunnen deze contactpersonen snel het juiste advies krijgen.

Ieder land heeft zijn eigen regelgeving omtrent contactopvolging.

Ik heb zelf COVID-19-symptomen

 • Telefoneer naar de dokter. Hij of zij maakt een afspraak voor een test.
 • Blijf in je huis.
 • Vermijd contact met personen die in je huis wonen.

Test je negatief? Dan mag je je huis opnieuw verlaten.

Test je positief?

 • Blijf minimum 7 dagen in isolatie.
 • De personen die in je huis wonen moeten 7 dagen in quarantaine.
 • Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.).
 • Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

Een medewerker van de overheid belt je op. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

 • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde.
 • Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enz.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dankzij jouw bijdrage kunnen je contactpersonen tijdig verwittigd worden en kunnen ze eventuele symptomen goed opvolgen.

Ik ben mogelijk in contact gekomen met iemand die corona heeft

Ben je in contact gekomen met iemand die nu ziek is? Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon? (Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Wat moet je doen?

 • Blijf 7 dagen in quarantaine.
 • Op de vijfde dag van de quarantaine krijg je een test.
 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Laat geen andere personen binnen in je huis.
 • Je mag alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt.
 • Meet 2 keer per dag je temperatuur.

Ben je slechts kort in contact gekomen met zieke personen of personen die positief testten – bijvoorbeeld in de supermarkt of met een collega die niet naast je zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico. Wat moet je doen?

 • Draag altijd een mondneusmasker.
 • Was vaak je handen.
 • Blijf 14 dagen op 1,5 meter afstand van alle personen.
 • Bel je huisarts en isoleer jezelf wanneer je symptomen krijgt.

Wat met mijn gegevens?

Uiteraard gaan we op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen we dit?

Jouw gegevens en de gegevens van personen waarmee je in contact bent geweest zijn verzameld en verwerkt in beveiligde een databank.

We houden deze gegevens bij om 3 redenen:

 1. Om de betrokken patiënten kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum
 2. Om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de regio’s om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken
 3. Om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens

We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot:

 1. het contactcentrum
 2. de gezondheidspreventie- en inspectiediensten van de gewesten
 3. wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group

De technici die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door de overheid na een aantal weken gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Je kan gecontacteerd worden via telefoon, sms, e-mail of er kan iemand bij jou thuis langskomen.

 • Als je in contact bent gekomen met iemand die ziek is, krijg je na het gesprek met de medewerker die contacten opvolgt, een sms met een code voor een test. Die code moet je tonen aan je huisarts.
 • Als je een hoogrisicocontact bent en dus 7 dagen moet thuis blijven, krijg je een e-mail met een quarantaineattest.
 • Als je wordt gecontacteerd kan je rijksregisternummer gevraagd worden. Dit wordt gebruikt om eventueel een test en/of een quarantaineattest voor te bereiden.
Translate »